ΚΡΑΤΗΣΗ

2019 EARLY BOOKING DISCOUNT

Are you planning to spend your next Summer Vacations on Crete, Greece, in a 4-Star Hotel only for adults? Give an extra value to your 2019 summer vacations choosing to book your stay at a discounted rate.
PLUS:
 

The offer is valid for bookings until 28.02.2019 (including)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Θ. 21, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: +30 28310-71812
Φαξ: +30 28310-71791
Email: reservations@aegeanstar.com
ΜΗ.ΤΕ 1041K014A0121900
11 °C