ΚΡΑΤΗΣΗ
JOIN OUR MEMBERS CLUB HOTEL & FLIGHT

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το CRETA STAR διαθέτει μια πεπειραμένη ομάδα ανθρώπων για την οργάνωση συνεδρίων κάθε είδους. Μπορεί να σας βοηθήσει να διοργανώσετε εκδηλώσεις οποιουδήποτε είδους και μεγέθους, από ένα απλό meeting ενός δωματίου έως ένα πλήρες εξειδικευμένο συνέδριο με 600 συμμετέχοντες και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

 

Αίθουσα τ.μ. Ύψος (μ) Θεατρική Σχολική U-Shape Banquet Cocktail
Main Conference Hall 400 4.0 600 290 160 260 540
Meeting Room A’ 130 3.5 200 40 40 180 500
Meeting Room B’ 130 3.5 200 40 40 180 500
Exhibition area 105 3.5 - - - 180 500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Θ. 21, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: +30 28310-71812
Φαξ: +30 28310-71791
Email: reservations@aegeanstar.com
ΜΗ.ΤΕ 1041K014A0121900
25 °C